MATERIJALI BENČMARKING

Banner

MATERIJALI MONITORING

Banner
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA RS PDF Print E-mail
There are no translations available.

Član 9. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 16/11) definiše nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Nadležnosti Ministarstva u sektoru voda definisane su uglavnom kroz nadležnosti preuzete od Ministarstva za nacionalni investicioni plan i posredno kroz nadležnosti u okviru regionalnog razvoja.


Stav 6. član 9. Zakona o ministarstvima:

 

"Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: Nacionalni investicioni plan; sistem, razvoj i unapređenje projekata Nacionalnog investicionog plana; strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata zajedno sa nadležnim ministarstvima; raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za odabir projekata; utvrđivanje prioriteta projekata; predlaganje Vladi projekata Nacionalnog investicionog plana; projektovanje budžeta za projekte iz Nacionalnog investicionog plana; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja projekata po fazama; nadzor nad sprovođenjem projekata; saradnju i koordinaciju sa ministarstvima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave; zajedničko upravljanje pojedinačnim projektima; međuprojektnu koordinaciju; praćenje realizacije projekata, merenje efekata projekata i ocenu uspešnosti; organizovanje javnih rasprava o projektima; uspostavljanje odgovarajuće baze podataka neophodne za sprovođenje projekata Nacionalnog investicionog plana; koordinisanje aktivnosti donatora i korisnika sredstava; podsticanje ostvarivanja međunarodne saradnje u oblastima od značaja za Nacionalni investicioni plan, kao i druge poslove u skladu sa zakonom."

 

Stav 4. član 9. Zakona o ministarstvima:

"Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala regiona; metodologija za merenje stepena razvijenosti opština i regiona; koordiniranje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih područja; izgradnju poslovne i komunalne infrastrukture; sprovođenje koncepta industrijskog razvoja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju; nadzor i vrednovanje razvojnih projekata; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju regiona."

 

Za više informacija:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Srbija
Centrala: +381 (0) 11 285 5000 begin_of_the_skype_highlighting +381 (0) 11 285 5000 end_of_the_skype_highlighting
Web: http://www.merr.gov.rs/

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Inter-institutional professional network in water sector of Serbia
13th October str. 7
35230 Ćuprija
Serbia

Tel / fax. +381 35 8471 520
Mob. +381 69 690973

E-mail: office@ipm.org.rs
www.ipm.org.rsValid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!