MATERIJALI BENČMARKING

Baner

MATERIJALI MONITORING

Baner
ŠVEDSKA AGENCIJA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ - SIDA PDF Štampa El. pošta

Švedska asocijacija lokalnih vlasti - Međunarodna agencija za razvoj, razvija i izvodi projekte podrške lokalne samouprave u Istočnoj Eropi, Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Osnovni cilj SIDA-a je da podrži lokalanu i regionalnu samoupravu. Trenutno u SIDA-i radi 13 ljudi na planiranju, implementaciji i upravljanju projektima.

SIDA je takođe odgovorna za upravljanje projektima koje sponzoriše Vlada, povezivanje između švedskih opština i njihovih gradova pobratima u Istočnoj Evropi i ostalim zemljama u svetu.

Asocijacija je osnovana avgusta 2000. godine kao rezultat reorganizacije SALAe, i radi kao potkompanija Švedske asocijacije lokalnih vlasti i Federacije saveta regiona Švedske.

Osnovni ciljevi SALA i SFCC su:

- Podrška i razvoj sistema lokalne samouprave
- Odbrana interesa lokalnih i regionalnih vlasti
- Promocija saradnje između lokalnih regionalnih vlasti
- Pomaže lokalnim i regionalnim vlastima kroz servisne i ekspertske savete

Projekti

SALA je bila uključena u projekte međunarodog razvoja od sredine 80-ih. Kroz svoje projekte SIDA želi da podrži lokalnu demokratiju i administraciju. Osnovna ideja - vlast naroda za narod na lokalnom nivou. Narod treba podržati u suočavanju sa problemima bez mnogo mešanja centralne vlasti.

Projekti:

- Podrška i razvoj asocijacija lokalnih vlasti
- Podrška i razvoj održivog legalnog sistema lokalne vlasti i podela odgovornosti među različitim nivoima vlasti
- Obuka lokalnih i regionalnih političara i službenika
- Poboljšanje lokalnih finansijskih sistema
- Podrška saradnji unutar institucija , među opštinama i regijama
- Jednakost polova u politici i administraciji
- Programi pripreme za članstvo u Evropskoj Uniji
- Zaštita prirode na lokalnom nivou

Saradnja sa SKGO

Preko Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija – UNDP CBF, trenutno je u toku realizacija projkta "Institucionalno jačanje Stalne konferencije gradova i opština", koji je finansijski podržan od strane SIDE.

Saradnja sa IPM

IPM je konkuriao i ostvario pravo da učestvuje na obuci Integrisano upravljanje vodama koja će biti održana u Švedskoj, sa projektom Smanjenje gubitaka u Jugoistočnoj Evropi. Ispred IPM-a obuku će proći Dragana Gajić, Izvršni direktor IPM.


 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije
Ul.13.oktobra br 7
35230 Ćuprija
Srbija

Tel / fax. +381 35 8871083
Mob. +381 69 1229 542

E-mail: office@ipm.org.rs
www.ipm.org.rs

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!